गर्भ

Wiktionaryबाट
Jump to navigation Jump to search

गर्भ शब्दप्रकार : तत्सम