गरुड

Wiktionaryबाट
Jump to navigation Jump to search

गरुड शब्दप्रकार : तत्सम