गम्मागम्म

Wiktionaryबाट
Jump to navigation Jump to search

गम्मागम्म

नेपाली[सम्पादन]

पद वर्ग[सम्पादन]

विशेषण

अर्थ[सम्पादन]

वि॰ [गमागमे १. टनाटन; भरिभराउ । २. गम्म । ३. बढिबढाउ । > गम्मागम्मी— वि॰ १. भरिभराउ; गम्मागम्म । २. गम्म ।

उदाहरण[सम्पादन]

अनुवाद[सम्पादन]

  1. अङ्ग्रेजी: