गन्थन

Wiktionaryबाट
Jump to navigation Jump to search

गन्थन

नेपाली[सम्पादन]

पद वर्ग[सम्पादन]

अकर्मक क्रिया

अर्थ[सम्पादन]

ना॰ [सं॰ ग्रन्थनम्] १. अनावश्यक वा बेप्रसङ्गको लामो कुरो; गनथन । २. दुःखसुख खोलेर गरिने बातचित । > गन्थनाइ— ना॰ गन्थन गर्ने भाव, क्रिया वा प्रक्रिया । गन्थनाइनु— अ॰ क्रि॰ गन्थन गरिनु । गन्थनाउनु— अ॰ क्रि॰ १. नचाहिने वा बेप्रसङ्गको लामो कुरा गर्नु । २. सुखदुःखका गथासा व्यक्त गर्नु । गन्थने— वि॰ नचाहिँदो लामो कुरा गर्ने; गन्थन गर्ने; गनगने ।

उदाहरण[सम्पादन]

अनुवाद[सम्पादन]

  1. अङ्ग्रेजी: