गन्तासि

Wiktionaryबाट
Jump to navigation Jump to search

गन्तासि शब्दप्रकार : तत्सम