गदिनं

Wiktionaryबाट
Jump to navigation Jump to search

गदिनं शब्दप्रकार : तत्सम