गतरसं

Wiktionaryबाट
Jump to navigation Jump to search

गतरसं शब्दप्रकार : तत्सम