गतं

Wiktionaryबाट
Jump to navigation Jump to search

गतं शब्दप्रकार : तत्सम