गण्ड

Wiktionaryबाट
Jump to navigation Jump to search

गण्ड शब्दप्रकार : तत्सम