गणित

Wiktionaryबाट

गणित शब्दप्रकार : नाम

आर्थ[सम्पादन गर्नुहोस्]

आंकको शिक्षा

उदहारण[सम्पादन गर्नुहोस्]

म गणितका हिसाबहरू राम्ररी गर्छु