गणना

Wiktionaryबाट
Jump to navigation Jump to search

गणना शब्दप्रकार : तत्सम