गडाइ

Wiktionaryबाट
Jump to navigation Jump to search

गडाइ

नेपाली[सम्पादन]

पद वर्ग[सम्पादन]

कर्मवाच्य क्रिया

अर्थ[सम्पादन]

ना॰ [रू गड्(+आइ॰] १. गड्ने भाव, क्रिया वा प्रक्रिया । [ रू गाड्(+आइ॰] २. गाड्ने भाव, क्रिया वा प्रक्रिया । [ > ] गडाइनु— क॰ क्रि॰ गड्न वा गाड्न लाइनु । गडाउ— वि॰ १. गाडिएको वा धसिएको; गडुवा । २. मुद्दा–मामिला वा चारित्रिक अभियोगमा कसुरदार ठहरिँदै गएको । गडाउनु— प्रे॰ क्रि॰ १. भास्न लाउनु; गड्न लाउनु । २. गाड्न लाउनु ।

उदाहरण[सम्पादन]

अनुवाद[सम्पादन]

  1. अङ्ग्रेजी: