गठेचा

Wiktionaryबाट
Jump to navigation Jump to search

गठेचा

नेपाली[सम्पादन]

पद वर्ग[सम्पादन]

नाम

अर्थ[सम्पादन]

ना॰ [नेवा॰ गथुचो चिप्लो र लेस्याइलो एक थरी माटो ।

उदाहरण[सम्पादन]

अनुवाद[सम्पादन]

  1. अङ्ग्रेजी: