गज्क–नु

Wiktionaryबाट
Jump to navigation Jump to search

गज्क–नु

नेपाली[सम्पादन]

पद वर्ग[सम्पादन]

अकर्मक क्रिया

अर्थ[सम्पादन]

अ॰ क्रि॰ [गजक्क+नु] गजक्क पर्नु; गच्कनु; गम्कनु । श्र गज्काइ— ना॰ गज्कने क्रिया वा प्रक्रिया । गज्काइनु— क॰ क्रि॰ गज्कन लाइनु; गजक्क पारिनु । गज्काउनु— प्रे॰ क्रि॰ गजक्क हुने पार्नु; गज्कन लाउनु; गम्काउनु । गज्किनु— अ॰ क्रि॰ १. गजक्क परिनु । २. गच्कनु; गम्कनु ।

उदाहरण[सम्पादन]

अनुवाद[सम्पादन]

  1. अङ्ग्रेजी: