गजः

Wiktionaryबाट
Jump to navigation Jump to search

गजः शब्दप्रकार : तत्सम