गच्छन्ति

Wiktionaryबाट
Jump to navigation Jump to search

गच्छन्ति शब्दप्रकार : तत्सम