गच्छति

Wiktionaryबाट
Jump to navigation Jump to search

गच्छति शब्दप्रकार : तत्सम