गच्छताम्

Wiktionaryबाट
Jump to navigation Jump to search

गच्छताम् शब्दप्रकार : तत्सम