खर्चाइ

Wiktionaryबाट
Jump to navigation Jump to search

खर्चाइ

नेपाली[सम्पादन]

पद वर्ग[सम्पादन]

नाम

अर्थ[सम्पादन]

ना॰ [रू खर्च (+आइ॰] खर्च गर्ने क्रिया वा प्रक्रिया । [ > ] खर्चाइनु— क॰ क्रि॰ खर्च गर्न लाइनु । खर्चाउनु— प्रे॰ क्रि॰ खर्च गराउनु वा खर्चन लाउनु ।

उदाहरण[सम्पादन]

अनुवाद[सम्पादन]

  1. अङ्ग्रेजी: