खर

Wiktionaryबाट
Jump to navigation Jump to search

खर शब्दप्रकार : तत्सम