खप्प्याइ

Wiktionaryबाट
Jump to navigation Jump to search

खप्प्याइ

नेपाली[सम्पादन]

पद वर्ग[सम्पादन]

कर्मवाच्य क्रिया

अर्थ[सम्पादन]

ना॰ [रू खप्प्याउ (+आइ॰] खप्प्याउने क्रिया वा प्रक्रिया । [ > ] खप्प्याइनु— क॰ क्रि॰ खप्याउने काम गरिनु ।

उदाहरण[सम्पादन]

अनुवाद[सम्पादन]

  1. अङ्ग्रेजी: