खपाइ२

Wiktionaryबाट
Jump to navigation Jump to search

खपाइ२

नेपाली[सम्पादन]

पद वर्ग[सम्पादन]

कर्मवाच्य क्रिया

अर्थ[सम्पादन]

ना॰ [रू खप् (+आइ॰] खप्ने भाव, क्रिया वा प्रक्रिया; टिकाइ । [ > ] खपाइनु— क॰ क्रि॰ धेरै समयसम्म पुथ्याइनु; टिकाइनु । खपाउ— वि॰ धेरै समयसम्म खप्ने वा टिक्ने; टिकाउ ।

उदाहरण[सम्पादन]

अनुवाद[सम्पादन]

  1. अङ्ग्रेजी: