खन्ड्याइनु

Wiktionaryबाट
Jump to navigation Jump to search

खन्ड्याइनु

नेपाली[सम्पादन]

पद वर्ग[सम्पादन]

कर्मवाच्य क्रिया

अर्थ[सम्पादन]

क॰ क्रि॰ खण्डखण्ड पारिनु; टुक््रयाइनु । खन्ड्याउनु— प्रे॰ क्रि॰ खन्डिने पार्नु; टुक््रयाउनु ।

उदाहरण[सम्पादन]

अनुवाद[सम्पादन]

  1. अङ्ग्रेजी: