खथ्याइ

Wiktionaryबाट
Jump to navigation Jump to search

खथ्याइ

नेपाली[सम्पादन]

पद वर्ग[सम्पादन]

अकर्मक क्रिया

अर्थ[सम्पादन]

ना॰ [रू खरि (+याइ॰] खरिने भाव, क्रिया वा प्रक्रिया । [ > ] खथ्याइनु— अ॰ क्रि॰ खरिने पारिनु । खथ्याउनु— स॰ क्रि॰/प्रे॰ क्रि॰ खरिने पार्नु ।

उदाहरण[सम्पादन]

अनुवाद[सम्पादन]

  1. अङ्ग्रेजी: