खण्डशस्कृतः

Wiktionaryबाट
Jump to navigation Jump to search

खण्डशस्कृतः शब्दप्रकार : तत्सम