खण्डयति

Wiktionaryबाट
Jump to navigation Jump to search

खण्डयति शब्दप्रकार : तत्सम