खण्डन

Wiktionaryबाट
Jump to navigation Jump to search

खण्डन शब्दप्रकार : तत्सम