खड्गी

Wiktionaryबाट
Jump to navigation Jump to search

खड्गी शब्दप्रकार : तत्सम