खड्ग

Wiktionaryबाट
Jump to navigation Jump to search

खड्ग शब्दप्रकार : तत्सम