खडखड

Wiktionaryबाट
Jump to navigation Jump to search

खडखड

नेपाली[सम्पादन]

पद वर्ग[सम्पादन]

अकर्मक क्रिया

अर्थ[सम्पादन]

क्रि॰ यो॰ [अ॰ मू॰ खड्+अ (बि॰)] १. नबिसाईकन वा लगातार; खडाखड । २. खटखट । > खडखडाइ— ना॰ खडखडाउने काम वा किसिम । खडखडाइनु— अ॰ क्रि॰ खडखडाउने काम गरिनु । खडखडाउनु— अ॰ क्रि॰ १. खडखड आवाज आउनु; खटखटाउनु । २. स॰ क्रि॰ खडखड पार्नु ।

उदाहरण[सम्पादन]

अनुवाद[सम्पादन]

  1. अङ्ग्रेजी: