खञ्जः

Wiktionaryबाट
Jump to navigation Jump to search

खञ्जः शब्दप्रकार : तत्सम