खगः

Wiktionaryबाट
Jump to navigation Jump to search

खगः शब्दप्रकार : तत्सम