क्रूर

Wiktionaryबाट
Jump to navigation Jump to search

क्रूर शब्दप्रकार : तत्सम