क्रिया

Wiktionaryबाट
Jump to navigation Jump to search

क्रिया शब्दप्रकार : तत्सम