सामग्रीमा जानुहोस्

कोकिल

Wiktionaryबाट

कोकिल शब्दप्रकार : तत्सम