कैद

Wiktionaryबाट
Jump to navigation Jump to search

कैद

नेपाली[सम्पादन]

पद वर्ग[सम्पादन]

नाम

अर्थ[सम्पादन]

ना॰ [अ॰] झ्यालखानामा राखिने सजाय; बन्धन; कारावास; थुना । ~ कट्टी— ना॰ थुनुवाले बस्नुपर्ने कैद पूरा हुने वा घट्ने काम । — खाना— ना॰ बन्दीगृह; झ्यालखाना; जेल; कारागार; कारागृह ।

उदाहरण[सम्पादन]

अनुवाद[सम्पादन]

  1. अङ्ग्रेजी: