कृष्ण

Wiktionaryबाट
Jump to navigation Jump to search

कृष्ण शब्दप्रकार : तत्सम