कृषि

Wiktionaryबाट
Jump to navigation Jump to search

कृषि शब्दप्रकार : तत्सम