कुटुम्ब

Wiktionaryबाट
Jump to navigation Jump to search

कुटुम्ब शब्दप्रकार : तत्सम