कुक्कुटी

Wiktionaryबाट
Jump to navigation Jump to search

कुक्कुटी शब्दप्रकार : तत्सम