कुक्कुट

Wiktionaryबाट
Jump to navigation Jump to search

कुक्कुट शब्दप्रकार : तत्सम