कारि

Wiktionaryबाट
Jump to navigation Jump to search

कारि शब्दप्रकार : तत्सम