कादम्बः

Wiktionaryबाट
Jump to navigation Jump to search

कादम्बः शब्दप्रकार : तत्सम