कादंबरी

Wiktionaryबाट
Jump to navigation Jump to search

कादंबरी शब्दप्रकार : तत्सम