कला

Wiktionaryबाट
Jump to navigation Jump to search

कला शब्दप्रकार : तत्सम