कर्म

Wiktionaryबाट
Jump to navigation Jump to search

कर्म कार्य वा गर्नु पर्ने काम शब्दप्रकार : तत्सम