कर्तव्य

Wiktionaryबाट
Jump to navigation Jump to search

कर्तव्य शब्दप्रकार : तत्सम