कर्तरी

Wiktionaryबाट
Jump to navigation Jump to search

कर्तरी शब्दप्रकार : तत्सम