सामग्रीमा जानुहोस्

कर्ण

Wiktionaryबाट

कर्ण शब्दप्रकार : तत्सम