करोति

Wiktionaryबाट
Jump to navigation Jump to search

करोति शब्दप्रकार : तत्सम